Štítek: RPG teorie

  • Dobrodružství s přehledem

    Pro internetový dvouměsíčník Drakkar jsem napsal článek shrnující příklday dobré praxe a užitečných postřehů kolem psaní vlastní přípravy či dobrodružství pro ostatních. Zaměřuje se hlavně na formu – tedy jak si přípravu rozvrhnout a uspořádat, aby pomohla při vedení hry a nebyla na překážku. Přečíst si ho můžete na webu Drakkaru.

  • Vyhodnocování v RPG

    Pro digitální dvojměsíčník Drakkar jsem napsal sérii pěti článků, které se zabývají různými aspekty vyhodnocování v RPG a nejčastějším nedorozuměním a záměnám, které lidi dělají, když o vyhodnocování debatují. Jednotlivé díly se postupně rozebírají: Články se velmi úzce dotýkají problematiky pojmů Task resolution a Conflict resolution, které zároveň doporučují moc nepoužívat, protože jsou zdrojem mnoha…