Vyhodnocování v RPG

Pro digitální dvojměsíčník Drakkar jsem napsal sérii pěti článků, které se zabývají různými aspekty vyhodnocování v RPG a nejčastějším nedorozuměním a záměnám, které lidi dělají, když o vyhodnocování debatují.

Jednotlivé díly se postupně rozebírají:

  • Drakkar 51 – Rozdíl mezi vyhodnocováním činností a záměrů a vlivu zoomu.
  • Drakkar 52 – Pohled na rozhodnutí zda, co a kdy vyhodnocovat optikou třísložkové teorie.
  • Drakkar 53 – Inrepretaci výsledků vyhodnocení do herní fikce.
  • Drakkar 54 – Problematiku vyhodnocování v otevřené a uzavřené hře.
  • Drakkar 55 – Rozdíly mezi postupným vyhodnocováním jednotlivých akcí a souhrnným vyhodnocováním konfliktů

Články se velmi úzce dotýkají problematiky pojmů Task resolution a Conflict resolution, které zároveň doporučují moc nepoužívat, protože jsou zdrojem mnoha nedorozumění. Ostatně právě ona nedorozumění kolem nich stála v první řadě za tím, že jsem články napsal.