Štítek: drakkar

  • Vyhodnocování v RPG

    Pro digitální dvojměsíčník Drakkar jsem napsal sérii pěti článků, které se zabývají různými aspekty vyhodnocování v RPG a nejčastějším nedorozuměním a záměnám, které lidi dělají, když o vyhodnocování debatují. Jednotlivé díly se postupně rozebírají: Články se velmi úzce dotýkají problematiky pojmů Task resolution a Conflict resolution, které zároveň doporučují moc nepoužívat, protože jsou zdrojem mnoha…